Κλήρωση 30day PLEX

Η κλήρωση του PLEX θα ακολουθήσει τους τελευταίους 2 αριθμούς (ΩΩ) του πρώτου αριθμού του Λαικού Λαχείου που θα γίνει σήμερα 01/11. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα τα βρείτε εδώ. Αν ο αριθμός ξεπερνάει τον αριθμό συμμετοχών θα προχωρήσουμε στους 2 αριθμούς πιο μέσα (ΧΧ). Το πρώτο νούμερο δεν θα λαμβάνεται υπ’οψιν. Αν και πάλι δεν βγαίνει τυχερός νικητής θα λάβουμε υπόψιν τον δεύτερο αριθμο στη λιστα του Λαικού Λαχείου. Πολύπλοκο μεν, διαφάνεια δε.

πχ. αν ο τυχερος αριθμός είναι (Χ)ΨΨΩΩ πρώτα λαμβάνεται υπόψιν τον ΩΩ και μετά το ΨΨ, το (Χ) δεν θα λαμβάνεται υπόψιν.

Η λίστα των συμμετεχόντων θα γίνει print screen και published μετά την κλήρωση.

Αριθμός συμμετοχών (15)

ΝΙΚΗΤΗΣ: το Νουμερο 10 (2 10 97) Malindaar Wotan

About eveGRnews